راه وساختمان

راه ساختمان

چارت دروس مجموعه مهندسی عمران در مقطه کارشناسی ارشد:

 

<< معرفی دروس مهندسی عمران درچند گرایش،ازگرایش های تحصیلات تکمیلی>>

 

سازه

گرایش

دینامیك

جبرانی

تحلیل سازه ها1

تحلیل سازه ها 2

سازه های فولادی 1

سازه های بتن آرمه 1

سازه های بتن آرمه 2

سازه های فولادی 2

ریاضیات عالی مهندسی

اصلی

دینامیک سازه ها 1

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

روشهای اجزاء محدود

پایداری سازه ها

یکی

از

این ها

سازه های فلزی پیشرفته

سازه های بتن آرمه پیشرفته

مهندسی زلزله

اختیاری

اصول طراحی سازه های دریایی

طراحی غیر ارتجاعی (خمیری) سازه ها

بتن پیش تنیده

طراحی ساختمانها در برابر زلزله

اثر زلزله بر سازه های ویژه

تئوری صفحات و پوسته ها

بهینه سازی در مهندسی عمران

نکه داری و ترمیم سازه ها

سدهای بتنی

مهندسی پل

آزمایشگاه سازه ها

سازه های فضایی

تئوری پلاستیته

ایمنی در سازه ها

تکنولوژی عالی بتن

طراحی هیدرولیکی سازه ها

مهندسی پی پیشرفته

اندر کنش آب و سازه

اندرکنش خاک و سازه

بهسازی سازه های آسیب دیده در زلزله

مكانیك سازه هابه روشهای گراف تئوریكی

تحلیل بهینه سازه ها

 

خاک وپی

گرایش

زمین شناسی مهندسی

جبرانی

مكانیك خاك

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مكانیك خاك

شبکه های عصبی (آموزشی)

 

 

ریاضیات عالی مهندسی

اصلی

مكانیك خاك پیشرفته

دینامیك خاك

مهندسی پی پیشرفته

مکانیک سنگ

یکی

از

اینها

روشهای عددی در مکانیک خاک

مکانیک محیط های پیوسته

سدهای خاکی

اختیاری

تحقیق در عملیات

اندرکنش خاک و سازه

کاربرد نظریه خمیری در مکانیک خاک

مهندسی تونل

روش اجزاء محدود

مهندسی زلزله

اصول طراحی سازه های دریایی

ژئوتکنیک دریایی

آبهای زیرزمینی

آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته

آزمایشگاه مکانیک سنگ

آزمایشگاه دبنامیک خاک

تحقیقات محلی در ساختگاه

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

ژئوتكنیك زیست محیطی

خاك مسلح

بهینه سازی سازه ها

تکنولوژی عالی بتن

پی عمیق

اجزای محدود 2 در ژئوتکنیک

 

 

راه وترابری

گرایش

مكانیك خاك

جبرانی

سازه های فولادی 1

سازه های بتن آرمه 1

پروژه راهسازی

روسازی راه

راهسازی

نقشه برداری

ریاضیات عالی مهندسی

اصلی

طرح مهندسی (طرح هندسی راه) پیشرفته

طرح روسازی پیشرفته

مهندسی ترافیک پیشرفته

طرح و محاسبه راه آهن

یکی

از

اینها

مدیریت و نگهداری راه (آهن)

 

اصول مهندسی بنادر

اختیاری

طراحی فرودگاه

تحقیق در عملیات

مهندسی تونل

برنامه ریزی حمل و نقل

مکانیک خاک پیشرفته

آزمایشگاه قیر و آسفالت

حمل ونقل هوایی

حمل ونقل دریایی

آمار و احتمالات پیشرفته

روش اجزای محدود

تکنولوژی عالی بتن

مهندسی پل

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

مهندسی سواحل

تقاضا در حمل و نقل

ایمنی در ترافیک

تکنولوژی حمل و نقل

اصول و کاربرد فتوگرامتری و دورکاری و GIS

بهینه سازی سازه ها

 

 

 

مدیریت ساخت

گرایش

مقاومت مصالح

جبرانی

روش های اجرایی ساختمان

تكنولوژی بتن

متره و برآورد پروژه

سازه های فولادی 1

سازه های بتن آرمه 1

مهندسی ترابری

روشهای برنامه ریزی و كنترل پروژه

اصلی

اصول و مقررات پیمان

روش ساخت 1

مدیریت ماشین الات ساخت

تحلیل و طراحی سیستمها

یکی

از

اینها

مدیریت كارگاه و ایمنی

تكنولوژی عالی بتن

تحقیق در عملیات

اختیاری

 

اقتصاد مهندسی پیشرفته

تعمیر و تقویت سازه های بتنی و فولادی

كاربرد رایانه در مدیریت ساخت

روشهای ساخت 2

مصالح پیش ساخت پیشرفته

برآورد و تجزیه بها

روشهای آماری و قابلیت اعتماد

روشهای تحقیق

مدیریت مالی و حسابداری پروژه

بهینه سازی سازه ها

روشهای اجرای صنعتی ساختمان

مدیریت پروژه

 

حمل و نقل

گرایش

مهندسی راه آهن

جبرانی

مكانیك خاك

روسازی راه

مهندسی ترافیك

راهسازی

مهندسی ترابری

نقشه برداری

برنامه ریزی حمل و نقل

اصلی

تقاضا در حمل و نقل

تحقیق در عملیات

تحلیل سیستمهای حمل و نقل

مهندسی ترافیك پیشرفته

 

 

اقتصاد سنجی

اختیاری

 

مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل

ایمنی درترافیك

كاربرد كامپیوتر در برنامه ریزی و مهندسی حمل ونقل

برنامه ریزی و حمل و نقل و كاربری زمین

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل همگانی

آلودگی های هوا و روشهای كنترل

طرح و محاسبه راه آهن

طراحی فرودگاه

اصول مهندسی بنادر

اقتصاد حمل و نقل

مدیریت و نگهداری راه

تكنولوژی حمل و نقل

ریاضیات عالی مهندسی

تحلیل ریسك

آمارواحتمالات پیشرفته

 

 

[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:12 ] [ حسین ولی پوری ] [ ]
مجموعه تصاویر 3
16

6

3

1

2

5

8

10

11

 13

14

 

17

 

[ دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:8 ] [ حسین ولی پوری ] [ ]
مجموعه تصاویر2
 

2

3

4

5

6

7

9

10

12

 

14

16

17

18

19

 

[ یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:31 ] [ حسین ولی پوری ] [ ]
مجموعه تصاویر1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

11

12

14

14

15

16

17

18

20

22

24

25

[ یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:20 ] [ حسین ولی پوری ] [ ]
سازه سوپر پانل یا ICF

سوپر پانل نوع تکامل یافته سیستمهای  Insulating Concrete Forms ) ICF ) می باشد سیستم قدیمی ICFدیوارهایی است که از چیدن بلوکهای تو خالی استایرن و قراردادن میلگردهای قائم و افقی به صورت محدود در آن، و بتن ریزی در فضاهای خالی داخل بلوکها ساخته می شود. 

بلوکها در طرفین به دو جداره به ضخامت حداقل 5 سانتی متر محصور می باشد. صفحات پلی استایرن توسط رابطهای از جنس پلاستیک یا فلز بهم دیگر متصل و از اتصال آن بلوکهایی تو خالی حاصل میشود که در فضای خالی آن میلگرد قرار داده شده و بتن ریزی می شود. حاصل عملیات اجرایی آن شبیه به بلوک چینی است که مستلزم صرف زمان و محدودیتهای سازه ای می باشد.

 

سیستم سوپر پانل با اصلاح روش ICF قدیمی در جهت ساختمان سازی به روش های صنعتی تر، سرعت بالاتر و مقاوم تر در برابر زلزله،با تغییرات اساسی در المانهای آن، ابداع گردید.مبتکر این تکنولوژی کمپانیPLASTEDIL سوئیس می باشدکه سیستم مذکور را با نام ®PLASTBAU در سراسر دنیا عرضه نموده است. 

این سیستم متشکل از المانهای باربر و غیر باربر اصلی ساختمان یعنی دیوار باربر، سقف باربر و دیوار پارتیشن است. 

با استفاده از این سیستم می توان بیش از 60% عملیات مربوط به اجرای یک سازه بتنی را در کارخانه انجام داد و با انتقال قطعات به سایت اجرایی عملیات ساخت را به سرعت به اتمام رسانید. 

سهولت اجرایی عمده در این سیستم حذف عملیات قالب بندی و آرماتور بندی دیوارهای باربر بتن آرمه به میزان حداقل 90% در محل اجرای پروژه است . 

قطعات دیوار در ارتفاع طبقه و قطعات سقف به طول دهانه و براساس طرح معماری ساخته و به محل حمل شده و به سرعت در محل خود نصب و عملیات بتن ریزی انجام می گردد. 

سیستم سوپر پانل در رده ساختمانهای با دیوار بتن آرمه با قالبهای ماندگار پلی استایرن توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان مورد تایید قرار گرفته است و توسط آن می توان بر طبق آیین نامه زلزله ایران ساختمان های تا 15 طبقه را طراحی و اجرا نمود .

ICF

[ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 20:32 ] [ حسین ولی پوری ] [ ]